Meedoen

Samen werken aan digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware

meedoen, halen en brengen

Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) zet zich in om het aanbod van digitale schoolboeken voor het gebruik met dyslexiesoftware te vergroten en aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te laten voldoen.

We kunnen nu ruim 500 schoolboeken in kes bestandsformaat leveren en een beperkter collectie in sprintpdf (xsp) formaat. Ook PDF is beschikbaar. Stichting TI kan ook op bestelling voor u produceren. Wij willen ook graag geschikte bestanden ontvangen om die aan andere scholen beschikbaar te kunnen stellen.

Dit zijn de opties:

1. Halen

1.1 U kunt schoolboeken uit de aanwezige collectie bestellen

De voordelen:

 • hoogwaardige kwaliteit, voorzien van bewerkingen voor leesvolgorde, taalwisselingen, etc.
 • eenmalige aanschaf, geen jaarlijks terugkerende licentiekosten 
 • goede beveiliging zonder gebruikerscodes 
 • onbeperkte gebruiksduur van het boek
 • afname kan per school ( BRINnummer), bestuur of samenwerkingsverband
 • een onderwijsinstelling betaalt een eenmalig bedrag voor een bestand en kan dat bestand gebruiken voor al haar leerlingen die met Sprint of Kurzweil werken. De school sluit een overeenkomst met Stichting TI, waarin de voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden zijn vastgelegd.
 • een basisschool betaalt eenmalig €35,00 per schoolboek,
 • een VO, MBO of HO instelling betaalt eenmalig  €55,00 per schoolboek
 • een (bovenschools) bestuur of passend onderwijs samenwerkingsverband betaalt eenmalig €350 in PO of €550 in VO.
 • Leerlingen en ouders bestellen bij de school, de school bestelt bij Stichting TI.

1.2 U kunt schoolboeken bestellen die niet in de collectie zitten

Als uw school een boek wil hebben dat nog niet in de collectie zit, dan kan dat door Stichting TI worden geproduceerd. De kostprijs per schoolboek voor het scannen en bewerken voor gebiedsindeling, leesvolgorde, taaltags, etc. ligt voor PO en VO tussen €250 en €500, afhankelijk van het aantal pagina's en de complexiteit van de opmaak.  

 • een school kan intekenen voor een collectieve productieopdracht van een boek. Zo kunnen de kosten worden gedeeld. Een basisschool schrijft in voor €25 per boek, een VO school voor €45. Bij voldoende inschrijvingen (ca. 10) zal een boek in productie worden genomen.
 • een (bovenschools) bestuur of samenwerkingsverband dat voor al haar scholen schoolboeken wil laten produceren, neemt contact met ons op via info@stichtingti.nl. Dat geldt ook voor een MBO of HO instelling.
 • alle geproduceerde school- en studieboeken worden opgenomen in de vaste collectie van Stichting TI.

Stichting TI produceert in principe alleen school- en studieboeken die niet bij Dedicon beschikbaar zijn of daar niet in bewerkte vorm ('driesterren kwaliteit') verkrijgbaar zijn. Ook produceert Stichting TI vooralsnog geen werkboeken.

2. Brengen

 • De collectie groeit nog sneller door inbreng van scholen en particulieren.

Beschikt u over bewerkte digitale schoolboeken voor Sprint of Kurzweil, dan is Stichting TI graag bereid die van u over te nemen tegen een vergoeding. Het bestand moet van goede kwaliteit zijn en het schoolboek moet niet ouder zijn dan uit 2013. Stuur ons een e-mail als u boeken wilt aanbieden en wij nemen contact met u op: info@stichtingti.nl.

Meedoen?

Heeft uw school interesse om mee te doen, maak dan een account aan op onze website en bestel in de webshop of schrijf u in voor de productie van een digitaal schoolboek voor Sprint of Kurzweil.

 

Misbruik tegengaan

 • De bestanden die uitgeleverd worden, kunnen alleen met de specifiek daarvoor bedoelde dyslexiesoftware gebruikt. Alleen de bestandsformaten voor Sprint (xsp) en Kurzweil (kes) voldoen daar momenteel aan. 
 • Scholen tekenen een overeenkomst met Stichting TI voor gebruik van de aangepaste schoolboeken en conformeren zich aan de algemene voorwaarden
 • In de bestanden van de schoolboeken die aan de scholen worden geleverd is een auteursrechtelijke waarschuwing en een onzichtbaar kenmerk opgenomen.

Non profit

Stichting Toegankelijke Informatie is een non-profit instelling. Het produceren en beschikbaar stellen van schoolboeken in aangepaste leesvorm gebeurt op non-commerciële basis. Stichting TI zal aan scholen geen vergoeding voor het vervaardigen en aanleveren van de bestanden vragen die uitgaat boven de redelijk gecalculeerde kostprijs. Het surplus van het bedrag dat voor een aangepast boek beschikbaar komt als er meer scholen meedoen wordt aangewend om de productie van boeken die minder vaak worden gevraagd, kostendekkend te maken. Ook de opbrengsten uit losse bestellingen die na de inschrijfperiode worden gedaan worden aangewend voor de productie van minder vaak gevraagde titels. 

 

Bestellen

 

Meisje met stapel boeken en laptop