Kwaliteit schoolboeken

Digitale schoolboeken die geschikt zijn gemaakt voor dyslexiesoftware, zijn verkrijgbaar voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij Dedicon. Scholen maken echter slechts op beperkte schaal gebruik van Dedicon schoolboeken. Er is een groot grijs gebied, waarin ouders en scholen zelf boeken scannen en bewerken voor optimale leesbaarheid en toegankelijkheid. De zelf gemaakte aangepaste bestanden worden vaak onderling geruild. Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) heeft op basis van talloze gesprekken geconcludeerd dat scholen voor scholen willen werken. Voor een groter aanbod, betere kwaliteit en lagere kosten. Stichting TI wil daarin faciliteren. 

Kwaliteit

De kwaliteit van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware is afhankelijk van de bewerkingen die nodig zijn voor de voorleesvolgorde, de uitspraak (met name bij woorden uit vreemde talen), de leespauzes en de toegankelijkheid van o.a. schema's, tabellen en afbeeldingen. De gebruikers van compenserende software zijn vooral leerlingen met ernstige dyslexie. Om hen zoveel mogelijk ongehinderd te laten leren, gelden hoge kwaliteitseisen voor de digitale schoolboeken. Stichting TI beijvert zich om meer digitale schoolboeken beschikbaar te krijgen voor gebruik met dyslexiesoftware en deze aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te laten voldoen.

Stichting TI heeft een kwaliteitsstandaard gedefinieerd voor de eigen productie van optimaal geschikte digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Stichting TI levert digitale school- en studieboeken die geschikt zijn gemaakt voor dyslexiesoftware in optimale kwaliteit. Stichting TI levert in principe alleen digitale bestanden die niet door Dedicon worden geleverd in bewerkte kwaliteit. In de Dedicon collectie is alleen van schoolboeken voor het basisonderwijs een deel in bewerkte kwaliteit beschikbaar. 

Kwaliteit en beveiliging 

Omdat niet elk dyslexiesoftwarepakket overweg kan met de kwaliteitsmarkeringen in de bestanden en vanwege de beveiligingseisen is met Groep Educatieve Uitgevers (GEU) overeengekomen dat Stichting TI vooralsnog alleen schoolboeken voor Kurzweil en Sprint levert.

Samen werken door brengen, halen en meedoen 

Via deze website kunt u schoolboeken uit de aanwezige collectie bestellen. Die collectie groeit door inbreng van scholen en particulieren. Maar ook door pooling. Als meerdere scholen een boek willen hebben dat nog niet in de collectie zit, dan kan dat geproduceerd worden en de kosten daarvoor worden dan gedeeld.

Meedoen?

Heeft uw school interesse om mee te doen, maak dan zo snel mogelijk een account aan.

Ouders en leerlingen kunnen voor de schoolboeken alleen terecht bij hun school.
Ouders die schoolboeken van goede kwaliteit aan Stichting TI willen aanleveren tegen een vergoeding, nodigen wij uit ons een e-mail te sturen: info@stichtingti.nl.

 

Bestellen

 

Meisje met stapel boeken en laptop