Stichting Toegankelijke Informatie is een ideële organisatie die werkt zonder winstoogmerk. Het scannen van onze boeken gebeurt door getrainde vrijwilligers die in hun vrije tijd boeken scannen voor onze bibliotheek. We zijn blij dat twee nieuwe vrijwilligers zich bij ons hebben gemeld: Tineke de Birk en Saskia Lich.

Fijn dat jullie hebben aangemeld. Na de training die wij verzorgen, kunnen jullie aansluiten bij ons team van vrijwilligers. Welkom!