Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag willen wij u, naast het bieden van algemene informatie over onze stichting, meenemen in de meest actuele ontwikkelingen van 2023. Tevens geven we in de jaarrekening aan hoe we daarbij de middelen hebben ingezet. Het verslag is ingedeeld in twee delen met daarbij paragrafen met korte algemene informatie. A Bestuursverslag In 2023 hebben de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Toegankelijke informatie opnieuw een forse bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van school- en studieboeken voor kinderen en jongeren met een leesbeperking. In dit bestuursverslag willen wij u, naast het bieden van algemene informatie over onze stichting, meenemen in de meest actuele ontwikkelingen van 2023. Het… Lees meer

Lees verder

Nieuw in onze collectie

Datum update: 27 mei 2024 Nieuwe titels in onze collectie! Ons team van vrijwilligers heeft recentelijk weer een aantal nieuwe titels aan de collectie kunnen toevoegen. Elke maand wordt de update ververst en aangevuld. Wilt u de update rechtstreeks ontvangen in de mailbox? Abonneer dan op onze nieuwsbrief! All Right Engels VMBO-BK1 Voortgezet onderwijs 3*** 9789402064353 Begrijpend Lezen Opgavenboekje E3 Basisonderwijs Toets 62502 Begrijpend Lezen Opgavenboekje E4 Basisonderwijs Toets 62504 Begrijpend Lezen Opgavenboekje E5 Basisonderwijs Toets 62506 Begrijpend Lezen Opgavenboekje E6 Basisonderwijs Toets 62678 Begrijpend Lezen Opgavenboekje E7 Basisonderwijs Toets 62682 Begrijpend Lezen Tekstboekje E6 Basisonderwijs Toets 62679 Begrijpend Lezen Tekstboekje E7 Basisonderwijs Toets 62683 Kies 3 leerwerkboek Burgerschap Voortgezet… Lees meer

Lees verder