Stichting Toegankelijke Informatie wil de toegankelijkheid van informatie verhogen voor mensen met een leeshandicap.

We verrichten daarvoor verschillende activiteiten zoals productie van digitale boeken, voorlichting en advies aan scholen en onderzoek. We werken samen met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, universiteiten, uitgevers, belangenorganisaties en het ministerie van OCW.

Onze actiepunten:

  • We stimuleren educatieve uitgevers om de toegankelijkheid van schoolboeken en leermaterialen voor de doelgroep waar te maken;
  • In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers voorzien we in lacunes door tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken digitaal geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde voorleessoftware. Onze doelgroep daarbij bestaat uit kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap;
  • Op verzoek van scholen en/of schoolbesturen of samenwerkingsverbanden geven we advies over het gebruik van compenserende software.

Lees hier ons Mission Statement