Voorwaarden voor gebruik

Het bestand dat u bij ons afneemt, bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal van de auteur en/of uitgever en is door de Stichting Toegankelijke Informatie aangepast voor gebruik met speciale dyslexiesoftware. Het bestand is uitsluitend bedoeld voor personen die een leesbeperking hebben. Het is niet toegestaan om dit bestand (geheel of gedeeltelijk) te verveelvoudigen of openbaar te maken, zoals kopiƫren, uit te lenen of te laten gebruiken door anderen dan degene voor wie het bedoeld is. Een voorwaarde voor gebruik van dit aangepaste materiaal is dat de gebruiker beschikt over een eigen gedrukt exemplaar dat ten grondslag ligt aan dit bestand.

Auteursrechtelijke bescherming
De digitale schoolboeken die door Stichting Toegankelijke Informatie voor dyslexiesoftware worden geproduceerd hebben de volgende kenmerken ter bescherming van de auteursrechten:

  • De bestanden die uitgeleverd worden, kunnen alleen met specifiek daarvoor bedoelde dyslexiesoftware worden geopend en gebruikt;
  • Stichting Toegankelijke Informatie levert uitsluitend aan scholen, niet aan particulieren. Scholen sluiten een overeenkomst met Stichting Toegankelijke Informatie en verbinden zich daarin alles in het werk te stellen om misbruik tegen te gaan;
  • Scholen conformeren zich schriftelijk aan de algemene voorwaarden die Stichting Toegankelijke Informatie stelt voor het gebruik van de bestanden;
  • De bestanden bevatten een auteursrechtelijke waarschuwing;
  • In de bestanden wordt de naam van de school-afnemer aangebracht c.q. een onzichtbaar merkteken aangebracht waarmee de school-afnemer herleidbaar is.