Leerlingen en scholen staan voor ons centraal. We pleiten voor inclusie en vinden dat informatie voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Dus ook eductief materiaal. We zetten ons in om scholen en leraren te ondersteunen en te verlichten bij de begeleiding van kinderen met een leesbeperking. We geven advies en bieden digitale leesboeken aan. We zijn een kleinschalige organisatie en werken met vrijwilligers. We vertellen graag wie we zijn, wat we willen bereiken en waar we bereikbaar zijn.