Wij hebben inmiddels een aanbod van meer dan 1.000 digitaal toegankelijke schoolboeken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bestaande school- en studieboeken zetten wij op aanvraag om naar dyslexiebestanden. Zo maken we een collectie dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt en beschikbaar is voor andere scholen.

Dyslexiebestanden hebben dezelfde pagina-indeling, opmaak, teksten en afbeeldingen als het gedrukte schoolboek. De teksten van de boeken worden voorgelezen door een computerstem. Aanpassen van het tempo is geen probleem en een meeleesbalk laat zien welke gedeeltes van de tekst worden voorgelezen. Zo bepaalt de leerling zijn eigen tempo!
De digitale boeken geven de mogelijkheid om notities toe te voegen en opgaven in te vullen. Dan moet wel de bekende dyslexiesoftware van Alinea, ClaroRead, IntoWords, Kurzweil, L2S, Sprint Plus, Read&Write en TextAid beschikbaar zijn.

Onze digitale boeken worden ook vaak ingezet voor leerlingen met een leesachterstand en voor “nieuwkomers” die onze taal nog moeten leren.