Boeken voor het Voortgezet Onderwijs

Wij bieden een snelle en goedkope service voor het bewerken van leerboeken voor het Voortgezet Onderwijs (VO) naar leeskwaliteit met twee sterren (**). Het voordeel is dat uw leerling snel gebruik maakt van het leerboek. Wij kunnen daarna het boek opnemen in onze collectie. Het aantal boeken groeit daardoor snel en efficiënt. Zo kunnen er steeds meer leerlingen gebruik maken van onze boeken en maken andere scholen tegen een laag tarief (€ 20,=) óók gebruik van de boeken.

Onze vrijwilligers scannen boeken op aanvraag van docenten, ouders, leerlingen en begeleiders.

Hoe werkt het?

  • Heeft u bepaalde titel nodig? Kijk dan eerst in de collectie of wij de titel al in onze collectie hebben opgenomen. Zo ja, dan kunt u het boek aanvragen;
  • Zo nee; vul dan dit aanvraagformulier in;
  • Wij kijken na of het boek al in productie is genomen;
  • U ontvangt van ons het aanvraagformulier retour. We geven daarop aan welk boek gescand moeten worden. Dit boek (of deze boeken) én het ontvangen formulier stuurt in een pakket naar ons op.
  • Na ontvangst van het boek snijden wij het boek los, scannen het, verdelen het in hoofdstukken en maken het geschikt voor gebruik met voorleessoftware;
  • Wij sturen u de digitale boeken, via We Transfer, en uw leerling kan aan de slag met de studie. U betaalt hiervoor niets.

Wat zijn voor u dan de kosten?

  • Het boek dat u opstuurt en gescand wordt en de portokosten om het boek naar STI op te sturen.

Na het scannen en bewerken vernietigen wij het boek.

*Wij bewerken de boeken met veel aandacht en zorg. Het gebruikte softwareprogramma om de boeken (voor-)leesbaar te maken bepaalt de leesvolgorde. Wij doen ons best om de juiste volgorde voor elkaar te krijgen. Helaas komt het wel eens voor dat de leesvolgorde verandert.

Direct aanvragen