Wij hechten er veel waarde aan dat informatie goed bereikbaar en toegankelijk is. Dat geldt voor alle vormen van informatie. Onze nieuwe website wordt momenteel getoetst aan de algemeen geldende voorwaarden voor een goede toegankelijkheid.

Digitale toegankelijkheid zegt iets over in hoeverre digitale content (zoals een website) te gebruiken is voor √°lle mensen. Of je nu gebruik maakt van scherm leessoftware, een brailleleesregel, vergrootsoftware of dyslexiesoftware. Maar ook suggesties voor als bijvoorbeeld de zon weerkaatst op je scherm of de batterij van je muis is leeg. 

De internationale standaard voor een toegankelijke website is opgenomen in de WCAG 2.1 norm. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de richtlijnen voor de digitale toeganke­lijkheid van een website.

Door middel van een onafhankelijke audit (accessibility check) wordt bepaald of de website voldoet aan deze standaard. Is dat het geval dan ontvangt de eigenaar van de website een toegankelijkheidsverklaring. Meer over WCAG is hier te lezen: https://digitoegankelijk.nl/toegankelijkheid/en-301-549-en-wcag#wcag

De verklaring omschrijft aan de hand van welke standaard en volgens welke richtlijnen is getoetst. De uitkomsten van de toetsing zijn omschreven in een status van de website. Ten slotte is in detail uitgelegd welke verbeterpunten en pluspunten er op gebied van toegankelijkheid zijn. Hier kun je precies zien welke aandachtspunten voor de website van toepassing zijn. De verklaring is onderbouwd met een gestandaardiseerd toetsingsrapport.

We hopen binnenkort hier de toegankelijkheidsverklaring van Stichting Toegankelijke Informatie te kunnen plaatsen. In deze toegankelijkheidsverklaring is te lezen hoe toegankelijk onze website is voor diverse gebruikers.