Privacy verklaring

Privacyverklaring (1-1-2023)

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Toegankelijke Informatie, Burg. C. Koertstraat 22, 4471BW  Wolphaartsdijk, is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Toegankelijke Informatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, inschrijft voor een nieuwsbrief, contact opneemt met ons productieteam, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een enquête of wanneer u een probleem meldt. De persoonlijke informatie die u hiervoor verstrekt, zijn: 

 • naam 
 • adres 
 • e-mailadres 
 • telefoonnummer  
 • uw reactie of vraag

Voor het abonneren op de nieuwsbrief vragen we u om aan te geven in welke onderwijssector u werkzaam bent en in welke functie. Deze vragen staan in dienst van het verbeteren en afstemmen van de nieuwsbrief op de doelgroep.

Voor het bestellen van diensten wordt tevens gevraagd om de naam van de organisatie en een factuuradres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Toegankelijke Informatie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag: 

We hebben een wettelijke verplichting om facturen te bewaren.

We hanteren Algemene voorwaarden en Voorwaarden voor gebruik. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten is het nodig om gegevens van de organisatie te registreren in ons gebruikersregister.

Uit oogpunt van gerechtvaardigd belang zetten we gegevens in voor verzending en facturatie van onze producten en het verschaffen van informatie over onze dienstverlening.

We verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website en online dienstverlening en het beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.

Op basis van deze grondslagen verzorgen we diensten voor u:

 • de mogelijkheid om een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • het kunnen afhandelen van uw bestelling en betaling;
 • contact kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • verzenden van onze nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • analyseren van (surf)gedrag om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op de doelgroep.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst is primair gericht op onderwijsinstellingen en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders/verzorgers persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingti.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Toegankelijke Informatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsdata > twee jaar vanaf het moment van uw uitschrijving;
 • Reproductiedata (bestellingen) > twee jaar na het einde van uw account;
 • Financiële data (bankgegevens/ factuurinformatie) > zeven jaar vanaf moment administreren > wettelijk verplicht vanuit Rijksbelastingdienst.
 • Onderzoek data > twee jaar vanaf activiteit op de website > samenstellen van gebruikersstatistieken; verbeteren van websites en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren en behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Toegankelijke Informatie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Toegankelijke Informatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekken we persoonsgegevens niet anders dan met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om onze websites te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Wij hebben geen invloed op cookies die door deze partijen worden geplaatst. Via de cookieverklaringen op onze website kunt u zien welke cookies worden geplaatst en welke toestemming u daarvoor hebt gegeven.

Via de cookieverklaring kunt u toestemming op elk moment zelf wijzigen of intrekken. Als u vragen heeft over uw toestemming, neem dan contact met ons op en vermeld dan het ID en de datum van de toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en de verwerking te beperken.  Dit kunt u op de website zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Alle informatie, communicatie of acties worden kosteloos verstrekt aan u tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dat geval mogen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van de communicatie) of het verzoek weigeren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichtingti.nl. Stichting Toegankelijke Informatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
We wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Toegankelijke Informatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Stichting Toegankelijke Informatie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • streng wachtwoordbeleid. Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen toegang tot uw gegevens. 
 • alle medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens weten om te gaan met de uitgangspunten van de AVG-wet.
 • we benutten geavanceerde beveiligingssoftware, zoals anti-ransomware, antivirus, en firewalls om de kans dat het computersysteem van Stichting Toegankelijke Informatie wordt besmet met kwalijke software die schade kan toebrengen aan data of die een datalek kan veroorzaken.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijziging Privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacyverklaring op onze website gepubliceerd. Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. In de naam van de privacyverklaring nemen we de datum van vaststellen op.