Stichting Toegankelijke Informatie dient het algemeen belang dient en kent geen winstoogmerk. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers lukt het ons om scholen te voorzien van toegankelijke, digitale schoolboeken tegen de laagst mogelijke kostprijs.

Beheerder van de boekencollectie is mevrouw Henriëtte Weststrate. Zij coördineert het scannen en bewerken van de schoolboeken, het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers en het stroomlijnen van het bestelproces van boeken.

Henriëtte geeft daarnaast leiding aan het team van de vrijwilligers die samen de productie voor hun rekening nemen.

In een filmpje leggen zij graag uit hoe ze werken: https://spark.adobe.com/video/ZDMdvBzpCQu1w

We zijn erg blij met onze vrijwilligers. Zonder hen zou onze stichting geen bestaansrecht hebben…

Ook geïnteresseerd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren? Kijk eens op deze pagina of informeer bij Henriëtte: info@stichtingti.nl