Stichting Toegankelijke Informatie kiest projecten die de grootst mogelijke impact hebben voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Draagvlak en samenwerking met de onderwijsinstellingen staan daarbij centraal. We werken samen met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, universiteiten, uitgevers, OCW en belangenorganisaties.

Stichting Toegankelijke Informatie wil letterlijk de handen van betrokkenen ineen slaan om een oplossing tot stand te brengen voor een probleem dat niet opgelost kan worden vanuit overheidsfinanciering. De nood is hoog, er zijn nog vele duizenden bestanden nodig van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd zijn er duizenden bestanden ‘in het onderwijsveld’ aanwezig die onbereikbaar zijn voor de grote groepen leerlingen en studenten die ze nodig hebben. De kwaliteit van deze bestanden is heel divers.

Tienduizenden leerlingen en studenten met een leeshandicap/dyslexie zijn afhankelijk van het gebruik van speciale software. Om goed met deze software te kunnen werken, moeten schoolboeken digitaal geschikt worden gemaakt. Het huidige aanbod is kwantitatief en kwalitatief niet toereikend. Via fondsenwerving, crowdfunding en crowdsourcing willen we het mogelijk maken dat er meer geschikte digitale schoolboeken van hoge kwaliteit beschikbaar komen en voor iedere onderwijsinstelling. Het succes van dit initiatief hangt af van het aantal deelnemers. Hoe meer scholen intekenen, hoe lager de prijs voor een schoolboek wordt. En hoe meer scholen meewerken, hoe groter het aanbod wordt. Alleen scholen kunnen deelnemen. Zij betalen per boek een éénmalige bijdrage aan de productiekosten en krijgen daarmee de beschikking over het digitale boek dat speciaal wordt aangemaakt voor gebruik met dyslexiesoftware. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan verbonden.

Belang van toegankelijk digitaal onderwijsmateriaal

Om goed onderwijs te kunnen geven, is het van belang dat het digitale onderwijsmateriaal en leeromgevingen voor alle leerlingen met en zonder functiebeperking toegankelijk, gebruiksvriendelijk, duurzaam en gemakkelijk vindbaar zijn. Digitale leeromgevingen, leer- en informatiesystemen, websites en applicaties zijn toegankelijk als leerlingen met een functiebeperking deze net zo effectief kunnen gebruiken als leerlingen zonder functiebeperking. Met digitale toegankelijkheid van de educatieve leermiddelen en leeromgevingen zijn leerlingen met een functiebeperking beter in staat om zelfstandig de onderwijsroute te volgen en te voldoen aan de gestelde eisen van de eindtoetsen. Dit draagt tevens bij aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. Toegankelijke materialen vergroten doorgaans ook direct de toegankelijkheid voor andere gebruikers zonder beperkingen. (Bron: drempelvrij.nl)

Inmiddels zijn door ‘Stichting drempelvrij’ richtlijnen voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Digitaal Educatief Lesmateriaal ( DEduLes-richtlijnen) ontwikkeld. Deze set richtlijnen bevatten ook aanbevelingen ter ondersteuning van onderwijsprofessionals en -gebruikers, gericht op het verbeteren van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van digitaal lesmateriaal. De DEduLes-richtlijnen worden deel van de professionele standaard, bevatten normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis.

Bij de ontwikkeling van digitaal educatief lesmateriaal zijn altijd meerdere partijen/personen betrokken. En vaak is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toepassen van de DEduLes-richtlijnen. Informatie, advies en nascholing zijn nodig. Daarin wil Stichting Toegankelijke Informatie een rol nemen. Enerzijds om uitgevers te stimuleren en te ondersteunen om volgens de richtlijnen te gaan werken, anderzijds om docenten die zelf educatief materiaal ontwikkelen te instrueren. We zullen hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen organiseren.

Om het verkeer tussen de verschillende partijen goed te laten verlopen heeft Stichting Toegankelijke Informatie een aantal afspraken vastgelegd. Lees hiervoor onze Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor gebruik.