• Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs
  on 7 november 2023

  In het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches binnenkort ook niet meer toegestaan in de klas. Dit omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Dat heeft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met de PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling.

 • Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid
  on 30 oktober 2023

  Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen hiervoor de komende 3 jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar. Leesdeskundigen uit de lokale bibliotheek gaan op scholen en kinderdagverblijven helpen om kinderen te enthousiasmeren voor lezen, onder meer door bestaande boekencollecties flink uit te breiden.

 • Spoedwet maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk
  on 3 oktober 2023

  De situatie in het onderwijs voor nieuwkomers vraagt om actie. Gemeenten en scholen trokken meermaals aan de bel om kinderen zo snel mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Inmiddels zitten naar schatting meer dan 2.000 leerplichtige nieuwkomers zonder onderwijs thuis of in de crisisopvang. De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. De wet treedt vanaf begin oktober in werking. Vanaf dat moment krijgen leraren, school- en gemeentebesturen meer ruimte voor passende oplossingen bij de organisatie van het onderwijs aan nieuwkomers, als de lokale situatie daarom vraagt.

 • Minister Paul geeft startsein voor nieuwe schooljaar
  on 21 augustus 2023

  Vandaag is het nieuwe schooljaar in de regio midden weer begonnen. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) gaf op Openbare Basisschool De Toermalijn in Cothen (Utrecht) samen met de leerlingen hiervoor het startsein. Ook ging de minister in gesprek met leraren en het schoolbestuur over de aanpak van het lerarentekort.

 • Minister kan sneller ingrijpen bij misstanden op scholen
  on 6 juni 2023

  Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft vanaf volgend schooljaar meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ waarin dit is vastgelegd.

 • Hoofdlijnen van Wet toezicht op informeel onderwijs bekend
  on 24 mei 2023

  Op school leren kinderen alles over onze democratische rechtsstaat. Over vrijheid, dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag geloven in wat je gelooft, en dat je verliefd mag worden op wie je wilt. Veel kinderen krijgen daarnaast informeel onderwijs, bijvoorbeeld les over een tweede taal, religie of cultuur. Dat is heel vaak een verrijking, zoals leren over de herkomst van je familie of de taal van je opa en oma. Maar soms gaat het mis. In dat geval is het belangrijk om te voorkomen dat kinderen een vijandige houding tegenover andere bevolkingsgroepen krijgen aangeleerd. Onderwijs, of dat nu formeel of informeel is, mag kinderen nooit met hun rug naar onze samenleving en onze normen en waarden plaatsen. Daar moeten zij tegen worden beschermd. In november vorig jaar kondigde minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs maatregelen aan. Er liggen nu hoofdlijnen voor een wetsvoorstel om op basis van signalen mogelijke misstanden eerder te onderzoeken en daar waar nodig in te grijpen.