• Minister grijpt in bij bestuur basisschool Klein Amsterdam
  on 25 april 2024

  Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft het bestuur van basisschool Klein Amsterdam in Amsterdam gesommeerd onmiddellijk orde op zaken te stellen. Om het wanbeheer en de zeer zwakke onderwijskwaliteit op de school te herstellen, moet het bestuur binnen 4 weken met een plan van aanpak komen. Het is uitzonderlijk dat de minister een aanwijzing oplegt, maar op dit moment ontbreekt het vertrouwen dat het bestuur (Stichting Leren in de Tussenruimte) uit zichzelf verbetert.

 • Kabinet wil meer regie op onderwijs
  on 5 april 2024

  Structureel geld voor structurele taken en alleen nog subsidies voor tijdelijke plannen, ingrijpen als schoolbesturen niet willen samenwerken terwijl dit wel nodig is en vaker een helpende hand in de school. Schoolleiders en leraren moeten bovendien veel meer te zeggen hebben over wat er in de klas gebeurt. Dit zijn enkele maatregelen waarmee het kabinet de regie meer wil terugpakken op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs om zo de kwaliteit ervan te verbeteren. Die kwaliteit staat nu onder druk en dus moet er iets veranderen aan de manier waarop de overheid het onderwijs aanstuurt, schrijft minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Minister houdt geld in van Amsterdams schoolbestuur
  on 11 maart 2024

  Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) blijft Stichting Islamitische School Amsterdam korten op het budget dat ze maandelijks van de Rijksoverheid krijgt. Het schoolbestuur kreeg ruim een jaar geleden een aanwijzing onder meer vanwege financieel wanbeleid, maar heeft sindsdien onvoldoende verbetering laten zien. De komende maanden krijgt het bestuur 80% minder bekostiging. Als de situatie niet verbetert, wordt de bekostiging in juni van dit jaar volledig stopgezet.

 • Tekorten blijven hoog: kabinet en onderwijssector zetten alle zeilen bij
  on 15 december 2023

  Het kabinet zet alles op alles om het tekort aan leraren en schoolleiders aan te pakken. Toch blijven de tekorten ook de komende jaren hoog. Onderwijspartijen in zo’n 30 regio’s werken samen bij het werven, matchen, opleiden, professionaliseren en behouden van onderwijspersoneel. Ook moeten de kwaliteit en toegankelijkheid van de lerarenopleidingen omhoog. Dat schrijven de ministers Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de lerarenstrategie.

 • Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs
  on 7 november 2023

  In het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches binnenkort ook niet meer toegestaan in de klas. Dit omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Dat heeft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met de PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling.

 • Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid
  on 30 oktober 2023

  Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen hiervoor de komende 3 jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar. Leesdeskundigen uit de lokale bibliotheek gaan op scholen en kinderdagverblijven helpen om kinderen te enthousiasmeren voor lezen, onder meer door bestaande boekencollecties flink uit te breiden.